Auteursrecht

Het Rotterdam Media Fonds (RMF) had een jonge filmmaakster een lening verstrekt en had haar zo in staat gesteld een korte speelfilm te maken. Deze film werd door het RMF vervolgens op een verzamel-dvd geplaatst, in de bioscoop vertoond en op zijn website geplaatst. De filmmaakster kwam hiertegen in verzet, omdat zij hiervoor geen toestemming zou hebben verleend. De rechtbank volgde deze redenering echter niet en oordeelde in navolging van het RMF dat de filmmaakster een (impliciete) licentie had verleend voor al deze exploitatievormen. Lees het vonnis hier.

rotterdam-media-fonds
stybenex

Reclamerecht

Stybenex, de brancheorganisatie van fabrikanten van EPS (piepschuim), zag zich geconfronteerd met een brochure van Rockwool (fabrikant van o.a. het concurrerende isolatieproduct steenwol) waarin onjuiste, misleidende beweringen werden gedaan over de eigenschappen van EPS als isolatiemateriaal. Stybenex zag dat haar leden hierdoor benadeeld werden en besloot deze kwestie aan de rechter voor te leggen. De rechter stelde Stybenex in het gelijk, omdat hij van oordeel was dat de brochure inderdaad misleidende en ongeoorloofde vergelijkende reclame bevatte en verbood de verdere openbaarmaking hiervan. Lees het vonnis hier.

Auteursrecht

Voor een vastgoedproject in Rotterdam gaf Amvest een reclamebureau de opdracht de marketing en communicatie te verzorgen. Het reclamebureau ging op een zeker moment failliet, maar beleefde een doorstart in een nieuw opgerichte B.V. die het klantenbestand en de IE-rechten uit de boedel had overgenomen. Amvest wilde het project echter niet voortzetten met de nieuwe B.V. en beëindigde de samenwerking. Dat was voor het nieuwe reclamebureau aanleiding het verdere gebruik van het bestaande artwork te verbieden met een beroep op de IE-rechten die het uit de boedel had overgenomen. Amvest weigerde gehoor te geven aan het verbod, waarna het reclamebureau een kort geding aanspande. De voorzieningenrechter wees de vorderingen van het reclamebureau af, omdat het niet over de ingeroepen IE-rechten beschikte. De overeenkomst tot verkoop en levering van activa uit de boedel was veel te weinig specifiek op dit punt. Bovendien had het nieuwe reclamebureau onvoldoende duidelijk gemaakt op welke werken de rechten precies betrekking hadden en in hoeverre Amvest een licentie had om de werken te mogen gebruiken. Lees het vonnis hier.

amvest
fido

Bart stond de merkhouder van Fido Dido bij in de buitengerechtelijke afwikkeling van een geschil over het gebruik van Fido Dido.