Worden er kosten in rekening gebracht als ik contact met jullie opneem?

Nee. U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen voor een eerste inschatting van uw zaak en van de kosten.

Wat gebeurt er voordat jullie mijn zaak aannemen?

Voordat wij een zaak aannemen, bekijken wij eerst of het ons vrijstaat de zaak te behandelen. Dit doen we om tegenstrijdige belangen met bestaande cliënten en andere conflicten te voorkomen.

Wat gebeurt er als mijn zaak wordt aangenomen?

Als blijkt dat het ons vrijstaat de zaak te behandelen, worden er afspraken gemaakt over ons honorarium. Daarna gaan wij voor u aan de slag. Dit doen we door ons in de zaak te verdiepen, de beste aanpak te bepalen en actie te ondernemen.  Dit alles uiteraard in overleg met u.

Hoe zit het met de kosten?

In principe werken wij op basis van een vooraf afgesproken uurtarief waarbij uitsluitend de daadwerkelijk bestede tijd in rekening wordt gebracht. Afhankelijk van de zaak, zijn andere prijsafspraken mogelijk zoals een vaste prijs (fixed fee). In sommige gevallen vragen wij een voorschot. Ga voor meer informatie naar Tarieven.