Bart Lukaszewicz is een gespecialiseerde advocaat die niets anders doet dan adviseren en procederen over zaken op het terrein Reputatiebescherming en Portretrecht. Hij staat zijn cliënten bij met het voeren van spoedeisende kortgedingprocedures of principiële bodemzaken, het opstellen en beoordelen van belangrijke contracten (zoals licenties) en het verstrekken van strategische adviezen.

Gespecialiseerd in Reputatiebescherming en Portretrecht

✓ Transparant over werkwijze en kosten

✓ Ervaren Reputatiebescherming en Portretrecht procesadvocaat

✓ Omvangrijke en complexe zaken

Reputatiebescherming

Vrije media en pers zijn van grote waarde en hebben een grote vrijheid bij de keuze van het onderwerp, de toon en de inkleding van hun publicaties en uitzendingen, maar deze vrijheid is niet onbeperkt. Soms bevatten publicaties of uitzendingen onjuiste, lasterlijke of privacygevoelige informatie, waardoor de personen die in de publicatie met name worden genoemd of die herkenbaar voorkomen in de uitzending (ernstig) worden benadeeld. In zulke gevallen is de kans aanzienlijk dat de publicatie of uitzending onrechtmatig is en kan hiertegen actie worden ondernomen, bijvoorbeeld door het vorderen van een verbod van verdere publicatie of herhaling van de uitzending, het vorderen van de verwijdering van de publicatie of uitzending van internet, het plaatsen van een rectificatie en het betalen van schadevergoeding.

Portretrecht

Het publiceren van een herkenbare afbeelding is niet toegestaan als daardoor iemands privacy of commerciële belangen op ontoelaatbare wijze worden geschonden. In dat geval is de publicatie van het portret onrechtmatig en kunnen onder meer een verbod op verdere publicatie en betaling van een schadevergoeding worden gevorderd.

Bescherming van uw reputatie en uw portret

Bart Lukaszewicz kan u helpen met het nemen van maatregelen als uw reputatie of privacy in het geding is of als misbruik wordt gemaakt van uw portret. Hij kan daarbij bogen op een ruime ervaring.

Contact

Neem contact op met Bart Lukaszewicz voor een vrijblijvende eerste inschatting van uw zaak en van de kosten.