Bart Lukaszewicz is een gespecialiseerde advocaat die niets anders doet dan adviseren en procederen over zaken op het terrein Reclamerecht. Hij staat zijn cliënten bij met het voeren van spoedeisende kortgedingprocedures of principiële bodemzaken, het opstellen en beoordelen van belangrijke contracten (zoals licenties) en het verstrekken van strategische adviezen.

Gespecialiseerd in Reclamerecht

✓ Transparant over werkwijze en kosten

✓ Ervaren Reclamerecht procesadvocaat

✓ Omvangrijke en complexe zaken

Het maken reclame is een uitstekende manier om de aandacht te vestigen op uw product en potentiële afnemers tot aankoop te bewegen. Reclameboodschappen geven vaak een enigszins gekleurd beeld van de werkelijkheid. Dat is toegestaan, maar het wordt een ander verhaal als de reclame onjuist of onvolledig is en daardoor een misleidend beeld geeft van het aangeprezen product. In dat geval is de reclame onrechtmatig en kan hiertegen worden opgetreden. Dat geldt ook als sprake is van zogeheten ongeoorloofde vergelijkende reclame. Vergelijkende reclame is reclame waarin de adverteerder zijn product vergelijkt met dat van een concurrent. Dat is op zichzelf toegestaan, mits dit op een eerlijke en objectieve manier gebeurt. Zo niet, dan is de reclame onrechtmatig en kan de adverteerder daarop worden aangesproken. Doorgaans gebeurt dit door het versturen van een sommatiebrief waarin hij wordt gesommeerd verdere publicatie of uitzending van de onrechtmatige reclame te stoppen, een rectificatie te plaatsen en schadevergoeding te betalen. Geeft de adverteerder hieraan geen gehoor, dan kan de zaak aan de rechter worden voorgelegd.

Optreden tegen misleidende reclame

Naast een gang naar de rechter, kan een klacht worden ingediend bij de Reclame Code Commissie als de klager van oordeel is dat de reclame in strijd is met de regels van de Nederlandse Reclame Code. De Reclame Code Commissie kan geen verbod opleggen, maar bepaalt uitsluitend of een klacht gegrond is. Bart Lukaszewicz heeft ruime ervaring met het optreden in reclamezaken, zowel bij de gewone rechter als bij de Reclame Code Commissie. Neem contact op met Bart Lukaszewicz voor een vrijblijvende eerste inschatting van uw zaak en van de kosten als u wenst op te treden tegen ongeoorloofde reclame of als u zich tegen aantijgingen op dit vlak wilt verweren.

Contact

Hebt u hulp nodig bij het beschermen of exploiteren van uw reclamerechten? Neem dan contact op met Bart Lukaszewicz voor een vrijblijvende eerste inschatting van uw zaak en van de kosten.