Bart Lukaszewicz is een gespecialiseerde advocaat die niets anders doet dan adviseren en procederen over zaken op het terrein Auteursrecht. Hij staat zijn cliënten bij met het voeren van spoedeisende kortgedingprocedures of principiële bodemzaken, het opstellen en beoordelen van belangrijke contracten (zoals licenties) en het verstrekken van strategische adviezen.

Gespecialiseerd in Auteursrecht

✓ Transparant over werkwijze en kosten

✓ Ervaren Auteursrecht procesadvocaat

✓ Omvangrijke en complexe zaken

Handhaving en bescherming van uw Auteursrecht

De eerste stap in het bestrijden van een inbreuk op het auteursrecht bestaat doorgaans uit het versturen van een sommatiebrief waarin de inbreukmaker wordt gesommeerd de inbreuk definitief te staken en andere maatregelen te nemen, zoals het betalen van schadevergoeding, het vernietigen of afgeven van de inbreuk makende voorwerpen en het publiceren van een rectificatie. Voor het geval de inbreukmaker hiermee in gebreke blijft, worden juridische vervolgstappen in het vooruitzicht gesteld. Regelmatig mondt het versturen van een sommatiebrief uit in onderhandelingen over een minnelijke regeling (schikking) teneinde een procedure bij de rechter te voorkomen.

Bart Lukaszewicz staat u bij in alle fases van dit proces, van het analyseren van de situatie en het vergaren van de nodige informatie tot het opstellen van de brief en het voeren van de onderhandelingen. Ook als u degene bent die wordt beticht van het maken van inbreuk en een sommatiebrief hebt ontvangen, kan Bart Lukaszewicz u helpen met opstellen van een gepaste reactie en het bedenken van de juiste strategie om eventuele nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

Soms is een gang naar de rechter onvermijdelijk. In dat geval verleent Bart Lukaszewicz de bijstand die nodig is voor het instellen van de vordering (opstellen van de dagvaarding) of het voeren van verweer. Hij kan daarbij bogen op een jarenlange proceservaring zowel wat betreft het voeren van spoedeisende kortgedingprocedures als het voeren van bodemprocedures. Daarnaast heeft Bart ruime ervaring met het nemen van maatregelen om uw rechten in een vroeg stadium veilig te stellen, zoals het leggen van bewijs- of verhaalsbeslag.

Exploitatie van uw auteursrecht – licentie

Auteursrechten zijn niet alleen oorzaak van geschillen, maar vormen veel vaker nog een vruchtbare bodem voor samenwerking en een bron van inkomsten. Als een ander gebruik wil maken van werken waarvan u rechthebbende bent, kan toestemming voor dit gebruik worden verleend in de vorm van een licentie. Deze licentie bevat de voorwaarden waaronder gebruik is toegestaan, zoals de hoogte van de te betalen vergoeding, afspraken over het territorium waarop de licentienemer actief mag zijn en andere beperkingen aan het gebruik. Bart Lukaszewicz kan u helpen met het onderhandelen over en opstellen van uw licentieovereenkomst.

Contact

Hebt u hulp nodig bij het beschermen of exploiteren van uw auteursrechten? Neem dan contact op met Bart Lukaszewicz voor een vrijblijvende eerste inschatting van uw zaak en van de kosten.