BLA-home

Intellectuele eigendom & media

Bart Lukaszewicz is een gespecialiseerde advocaat die zich uitsluitend bezighoudt met zaken op het gebied van intellectuele eigendom, media en privacy. Of het nu gaat om het voeren van een procedure bij de rechter, het opstellen of beoordelen van een licentieovereenkomst of het verstrekken van een belangrijk juridisch advies, Bart Lukaszewicz heeft alle deskundigheid in huis om u van dienst te zijn.

Specialisaties

IE-recht

Het intellectuele-eigendomsrecht (IE-recht) beschermt, kort en eenvoudig gezegd, voort- brengselen van de geest. Het kent verschil- lende deelgebieden, zoals het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht, databanken- recht en modellenrecht. Bart Lukaszewicz staat cliënten bij in de meest uiteenlopende kwesties op deze terreinen, uiteenlopend van het onderhandelen over en opstellen van licentieoverkomsten tot het voeren van procedures bij de rechter.

Media

Mediarecht is een verzamelbegrip van ver- schillende rechtsgebieden die met elkaar gemeen hebben dat zij regels bieden voor het optreden in, het gebruik van of het aanbieden van media(diensten). Niet zelden gaat het om zaken waarin het recht op vrijheid van meningsuiting van journalisten en programma- makers in botsing komt met het recht op bescherming van de privacy of van de goede naam van degene die voorkomt in het programma of de publicatie. Bart Lukaszewicz heeft ervaring met het bijstaan van cliënten aan beide zijden van het spectrum.

Privacy

Bescherming van de privacy is belangrijk en staat volop in de belangstelling. Het mis- bruiken of lekken van persoonlijke gegevens kan verstrekkende gevolgen hebben. Het is niet voor niets dat het registreren van zulke gegevens aan strikte regels is gebonden. Bart Lukaszewicz kent de weg in de privacy- regelgeving en kan u van advies voorzien als u activiteiten verricht die andermans privacy raken. Daarnaast staat hij cliënten bij wier privacy wordt geschonden.